Skip to content

Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens opgesteld en verstrekt door Oilalà s.r.l. als gegevensbeheerder, overeenkomstig art. 13 en 14 van EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen (hierna ook de “verordening” of “AVG”) en art. 13 van Wetsbesluit 196/2003 “Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens met bepalingen voor de aanpassing van de nationale wetgeving aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG “” (ook wel “Code” genoemd). Aan gebruikers die de site https://www.oilala.com raadplegen (hierna ook wel de “Site” genoemd).

De volgende informatie wordt alleen verstrekt voor de site https://www.oilala.com en niet voor andere websites die door ‘Gebruiker via link. De gegevensbeheerder zal de onderstaande soorten gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de code en de voorschriften.

I. Gegevensbeheerder en contactgegevens.

Oilalà s.r.l., gevestigd te Via Frà Cristoforo, 14/D – 20141 – Milaan (Italië);, telefoon: 0883 1984369, PEC: oilalasrl@pec.it en e-mail: info@oilala.com, btw-nummer: 09263310964.

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor dit privacybeleid en de cookies die door hun diensten worden opgeslagen.

II. Verwerkingsmethoden

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt en / of verzameld met analoge, computer- en / of telematicatoepassingen, waarbij passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ongeoorloofde toegang tot de systemen te voorkomen en daarom hun openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Persoonsgegevens worden ook verwerkt in geaggregeerde vorm, met organisatorische methoden en met logica die strikt geschikt is voor de doeleinden die in deze informatie worden aangegeven. In sommige gevallen kunnen de gegevens worden bekeken door categorieën van onderwerpen die zijn geautoriseerd door de gegevensbeheerder, ook wel personen genoemd die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en betrokken zijn bij de organisatie van de levering van diensten die verband houden met de website (zoals bijvoorbeeld administratief personeel of commercieel, marketingafdeling, juridische afdeling of systeembeheerders) of ook door externe partijen (externe technische dienstverleners, koeriers, hostingproviders) die, indien de gegevensbeheerder dit nodig acht, gegevensverwerkers zullen worden aangesteld. De bijgewerkte lijst van managers en aangestelden kan steeds opgevraagd worden door de belanghebbende en is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de eigenaar.

III. Soorten verzamelde gegevens en doeleinden

a) Contactgegevens

Deze gegevens worden bij de gebruiker gevraagd bij het invullen van het registratieformulier en in het informatieaanvraagformulier op de site en omvatten: naam, achternaam, bedrijfsnaam, staat, adres, postcode, stad, provincie, telefoonnummer, faxnummer, belastingcode / BTW-nummer, e-mail en kan door de gegevensbeheerder worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. voldoen aan de specifieke verzoeken van de gebruiker;
 2. het verkoopcontract uitvoeren;
 3. met toestemming van de Gebruiker, om commerciële relaties aan te gaan en te beheren, met bijzondere verwijzing naar commerciële promotie, reclame, marktonderzoek, enquêtes, statistische en marketingverwerking in brede zin met betrekking tot producten en diensten geleverd door de Eigenaar, met beide geautomatiseerde contactmodi volgens art. 130 van de privacycode (e-mail, sms, mms, WhatsApp, fax, enz.), En traditionele contactmethoden (papieren post of telefoontjes met telefoniste);
 4. onder voorbehoud van de toestemming van de gebruiker, om uw mate van tevredenheid en instemming vast te stellen over de aangeboden producten en / of diensten, met betrekking tot de analyse van koopgewoonten en keuzes, evenals het uitvoeren van uitgevoerde marktonderzoekskeuzes rechtstreeks van de eigenaar.

De doeleinden waarnaar wordt verwezen in de punten 3) en 4) hierboven kunnen ook worden bereikt door de gegevensbeheerder door het gebruik van cookies, zoals gespecificeerd in punt V van deze verklaring, opgesteld overeenkomstig de bepaling van de privacygarant van 8.05.2014 “< em> Identificatie van vereenvoudigde procedures voor de informatie en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies “.

b) Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de site te laten werken, verwerven tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is door het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde personen, maar die door de aard ervan, door verwerking en associatie met gegevens die door derden worden bewaard, gebruikers in staat zou kunnen stellen om te worden geïdentificeerd.
Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI-adressen ( Uniform Resource Identifier ) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek., de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat is verkregen als reactie, de numerieke code die de antwoordstatus aangeeft die door de server wordt gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden na verwerking onmiddellijk verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site: behalve in deze mogelijkheid, worden de gegevens zelf bewaard gedurende de tijden bepaald in het volgende punt IV van deze informatie.

c) Verstrekken van gegevens

Het verstrekken van contactgegevens voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in sectie III a.1 en III a.2 van deze informatie, is verplicht en het niet verstrekken ervan, zelfs gedeeltelijk, maakt het voor de Eigenaar onmogelijk om door te gaan met het verstrekken van de gevraagde diensten.

Het verstrekken van registratiegegevens voor alle doeleinden waarnaar wordt verwezen in de punten III a.3 en III a.4 is facultatief en daarom zijn er geen gevolgen in geval van weigering om gegevens te verstrekken, tenzij het onmogelijk is om de gebruiker te informeren over promotionele activiteiten . of om zijn tevredenheid te controleren.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de persoonlijke gegevens van derden die worden gecommuniceerd of gedeeld via de site https://www.oilala.com en garandeert hebben het recht om ze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt bevrijd van elke verantwoordelijkheid jegens derden.

Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de gebruiker worden ingevoerd of automatisch worden verzameld tijdens het navigeren op de website https://www.oilala.com.

d) E-Mail Marketing
“E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
“Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.”

IV. Plaats en duur van de verwerking van de verzamelde gegevens

a) Plaats

De gegevens worden verwerkt op het operationele hoofdkantoor van de gegevensbeheerder en de gegevensverwerkers, evenals elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Sommige van onze dienstverleners (bijv. Van technologische aard) maken gebruik van datacentra of gekwalificeerde onderaannemers die niet in de Europese Unie zijn gevestigd, en dit kan de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie met zich meebrengen. Wanneer dit gebeurt, is de wettelijke basis van deze overdracht de ondertekening door deze leveranciers van contractuele clausules in overeenstemming met de norm die is gedefinieerd door de Europese Commissie.

Als persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie, kan de belanghebbende worden geïnformeerd over het bestaan ​​van voldoende garanties op grond van artikel 46 van de “Regelgeving” met betrekking tot de overdracht door contact op te nemen met de eigenaar op het e-mailadres info@oilala.com.

b) Duur van behandeling en opslag

De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde dienst uit te voeren, of vereist door de doeleinden die in dit document worden beschreven, en de gebruiker kan altijd verzoeken om de behandeling te onderbreken of om de gegevens te annuleren, bij te werken en te wijzigen.

De gegevens worden niet langer dan 24 maanden bewaard, beperkt tot persoonsgegevens en uitsluitend voor marketingdoeleinden, in overeenstemming met de instructies van de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens ter zake. Voor de uitoefening van het recht op verdediging is de duur van de behandeling daarentegen gelijk aan het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de gewone gerechtelijke procedure.

V. Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

a) Informatie over cookies

Een cookie (uit het Engels, letterlijk “koekje“) is een klein en licht tekstbestand dat wordt gegenereerd door webservices om de voorkeuren, activiteiten en smaken van gebruikers te onthouden. De cookie die door een dienst wordt aangemaakt, kan door dezelfde worden gelezen en gewijzigd om de gebruikers zo goed mogelijk te karakteriseren en vooral om de gebruiker te herkennen wanneer hij terugkeert naar de site.

Daarom kan verschillende informatie voor verschillende doeleinden in de cookie worden opgeslagen, maar alleen als de gebruiker de installatie van cookies heeft ingeschakeld vanuit zijn browservoorkeuren.

Opgemerkt moet worden dat cookies niet gevaarlijk zijn en ook niet kunnen zijn in de gewone zin van het woord: ze kunnen in feite op geen enkele manier virussen of andere soorten malware overbrengen. In plaats daarvan kunnen ze worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden op websites die gebruikmaken van bepaalde services.

Over het algemeen kunnen cookies op elk moment volledig worden uitgeschakeld in uw browserinstellingen. Voor meer informatie raden we aan de bijbehorende help- en ondersteuningspagina’s te lezen die door de ontwikkelaars ervan worden verstrekt.

b) Soorten cookies die worden gebruikt

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van derden die wordt aangeboden door Google Inc.

Google gebruikt de persoonlijke gegevens die via zijn scripts worden verzameld om de navigatie op deze site en de door haar aangeboden diensten te traceren en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten van derden.

Google gebruikt persoonlijke gegevens om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk, bestaande uit Adsense en Adwords, te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en navigatiegegevens op de site.

Verwerkingslocatie: VS.

Privacybeleid: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

U kunt hier het recht uitoefenen om u af te melden voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Facebook Messenger

De dienst wordt geleverd door Facebook, Inc. en maakt interactie met zijn live chatplatform mogelijk.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies, gebruiksgegevens, andere gegevens die door de gebruiker tijdens chatsessies worden meegedeeld.

Verwerkingslocatie: VS.

Privacybeleid: http://automattic.com/privacy/

VI. Rechten van de belanghebbende partijen

De subjecten naar wie de Persoonsgegevens verwijzen als geïnteresseerde partijen, kunnen hun rechten uitoefenen op grond van de artikelen 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 van de “Reglementen” en dus, samengevat:

 • de gegevensbeheerder vragen om toegang tot persoonlijke gegevens en de correctie of annulering ervan of de beperking van de verwerking die hen betreft of om zich te verzetten tegen hun behandeling, naast het recht op gegevensportabiliteit;
 • om van de individuele gegevensbeheerder een bevestiging te krijgen dat er een verwerking van persoonsgegevens over hem plaatsvindt en in dit geval om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en de volgende informatie: a) de doeleinden van de verwerking; b) de categorieën persoonsgegevens in kwestie; c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, in het bijzonder indien zij ontvangers zijn van derde landen of internationale organisaties; d) indien mogelijk, de opslagperiode van de verstrekte persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen; e) het bestaan ​​van het recht van de betrokkene om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om correctie of verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben of om zich te verzetten tegen de verwerking ervan; f) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) als de gegevens niet bij de belanghebbende worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun herkomst; h) het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van de profilering bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de verordening en, althans in dergelijke gevallen, significante informatie over de gebruikte logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke behandeling voor de betrokken persoon;
 • om van de gegevensbeheerder de correctie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben zonder ongerechtvaardigde vertraging. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, ook door middel van een aanvullende verklaring;
 • zonder ongerechtvaardigde vertraging van de gegevensbeheerder de verwijdering van persoonlijke gegevens over hem verkrijgen. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder ongerechtvaardigde vertraging te wissen, indien een van de volgende redenen bestaat: a) persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; 4.5.2016 L 119/43 Publicatieblad van de Europese Unie NL, (b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, letter a ) van de verordening en als er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking; c) de betrokkene verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, paragraaf 1 van de Regels en er is geen legitieme heersende reden om door te gaan met de verwerking, of hij verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, paragraaf 2 van de Regels; d) persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; e) persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen; f) er zijn persoonsgegevens verzameld met betrekking tot het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de regels;
 • om de behandelingsbeperking van de gegevensbeheerder te verkrijgen wanneer een van de hypothesen van artikel 18 van de “verordening” van toepassing is;
 • in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, de persoonlijke gegevens over hem ontvangen die aan de gegevensbeheerder worden verstrekt om dergelijke gegevens zonder belemmering naar een andere gegevensbeheerder te kunnen verzenden als: a) de verwerking is gebaseerd op de toestemming ingevolge artikel 6, eerste lid, letter a), of artikel 9, tweede lid, letter a) van de “Verordening” of van een overeenkomst ingevolge artikel 6, eerste lid, letter b) van de “ Regelgeving ”; en b) de verwerking wordt op geautomatiseerde wijze uitgevoerd;
 • op elk moment, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, letters e) van) van de “Reglementen”, inclusief profilering op basis van dergelijke voorzieningen. De verantwoordelijke voor de verwerking ziet af van de verdere verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij aantoont dat er legitieme en overtuigende redenen zijn om door te gaan met de verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht. in de rechtbank;
 • Verzoek om volledige verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben, waarbij hij zijn recht op vergetelheid uitoefent, onverminderd de mogelijkheid van de gegevensbeheerder om alleen de noodzakelijke gegevens in een andere database te bewaren, gescheiden van.

VII. Recht van verzet

 • Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor deze doeleinden, inclusief profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing .
 • Als de betrokkene zich verzet tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, kunnen persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

VIII. Mededeling en verspreiding van persoonlijke gegevens in de curricula vitae

Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt en zullen niet aan derden worden verstrekt, behalve in de hieronder aangegeven gevallen. Ze kunnen in feite worden gecommuniceerd:

a) aan managers, middenmanagers en werknemers die door de gegevensbeheerder zijn aangewezen voor activiteiten op het gebied van personeelsselectie;

b) aan consultants of externe bedrijven die namens de gegevensbeheerder onderzoek doen, evalueren en eventueel personeel selecteren;

c) aan personen die door de gebruiker zelf zijn aangegeven in het cv of in de context van de sollicitatie, ten behoeve van verificaties en case-evaluaties.

IX. Wijzigingen in dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze uitgebreide informatie door op deze pagina publiciteit te geven.

Aan het einde van het heden wordt de datum van de laatste wijziging aangebracht om het volgen van de wijzigingen zelf mogelijk te maken. Een kopie van elke versie van deze informatie is beschikbaar voor geïnteresseerde partijen op de maatschappelijke zetel van de verantwoordelijke voor de verwerking.

In het geval dat de gebruiker de aangebrachte wijzigingen niet accepteert, kan hij de gegevensbeheerder vragen om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders aangegeven, blijft het vorige privacy- en cookiebeleid van toepassing op persoonlijke gegevens die tot dan toe zijn verzameld.

In geval van niet-aanvaarding van de wijzigingen die in dit privacybeleid zijn aangebracht, en onverminderd de rechten van de betrokkene waarnaar in de vorige artikelen wordt verwezen, kan hij de gegevensbeheerder verzoeken om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders aangegeven, blijft het vorige privacybeleid van toepassing op de persoonlijke gegevens die tot dan toe zijn verzameld.

X. Normatieve verwijzingen

Richtlijn 2002/58 / EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136 / EG, bepaling van de privacygarantie n. 229 8 mei 2014, Wetsbesluit 196/2003, EU-verordening 2019/679.

Bari, 26.02.2019

Privacy Policy